Kontaktujte ma

Tel. Číslo: 0914200245
mail: gabriela.vrabcova1@gmail.com
facebook: Sparrow Photography
instagram: sparrow_photography_sk
Nová 191, Veľký Kolačín- Nová Dubnica,  01851